Jõgeva Gimnazija

Jogevos gimnazijos užduotis – pasiūlyti kokybišką vidurinį išsilavinimą mokyklos aplinkoje, kuri palaiko mokinių asmeninį tobulėjimą. Jõgeva gimnazija pradėjo naujus mokslo metus visiškai renovuotame pastate Aia gatvėje, Jõgeva. Pristis mokykloje įrengė silpnų srovių sistemą, o taip pat pastato automatizavimo sistemą, kuri kontroliuoja apšvietimą, vėdinimą, vėsinimą ir šildymą.

http://jogevagymn.kovtp.ee/uldinfo

Atlikimo metai: 2013 -

Vieta: Estija

Sektorius: Vyriausybės sektorius

Sistemos: Apsaugos ir praėjimo kontrolės sistemos, Automatinės gaisro signalizavimo ir gesinimo dujomis sistemos, Pastatų automatizavimas, Vaizdo sistema, Visuomenės informavimo, konferencijų ir vertimo sistemos